Walne Zgromadzenia GK NEUCA S.A. odbywają się na podstawie Kodeksu spółek handlowych i Statutu NEUCA S.A. oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Nowe zasady związane ze zwoływaniem i uczestnictwem w walnych zgromadzeniach wynikają z nowelizacji Kodeksu spółek handlowych, która weszła w życie w dniu 3 sierpnia 2009 r., na skutek transpozycji Dyrektywy 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym.

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDSTAWIONE PRZEZ ZARZĄD, ZAPROPONOWANE DO PODJĘCIA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NEUCA SA W DNIU 27 kwietnia 2017 R

Dokumnet PDF

Kapitał podstawowy NEUCA SA

Dokument PDF

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NEUCA SA W DNIU 27 kwietnia 2017 R

Dokument PDF

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWZA NEUCA SA W DNIU 27 kwietnia 2017 R Z WYNIKAMI GŁOSOWAŃ

Dokument PDF

PROJEKTY UCHWAŁ PRZEDSTAWIONE PRZEZ ZARZĄD, ZAPROPONOWANE DO PODJĘCIA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU NEUCA SA W DNIU 24 października 2017 R

Dokumnet PDF

Kapitał podstawowy NEUCA SA

Dokument PDF

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY NEUCA SA W DNIU 28 września 2016 R

Dokument PDF

UCHWAŁY PODJĘTE NA NWZA NEUCA SA W DNIU 24 października 2017 R Z WYNIKAMI GŁOSOWAŃ

Dokument PDF

Formularz dla Akcjonariusza do zgłaszania żądania umieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia NEUCA S.A. określonych spraw i projektów uchwał Dokument PDF (1 MB)

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika Dokument PDF (1 MB)

Wzór formularza dla pełnomocnika akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną Dokument PDF (1 MB)

Wzór formularza dla pełnomocnika akcjonariusza będącego osobą fizyczną Dokument PDF (1 MB)

Ta strona korzysta z plików cookies

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj.