Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

NEUCA SA od dnia dopuszczenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, wprowadzonych uchwałą nr 12/1170/2007 Rady Nadzorczej GPW w Warszawie z dnia 4.07.2007r., które ze zmianami obowiązywały do 31 grudnia 2015 r.

Od 1 stycznia 2016 r. Spółka stosuje nowe zasady wydane przez organizatora obrotu – „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” („Dobre Praktyki”). Dokument ten jest dostępny na stronie internetowej Giełdy (http://www.gpw.pl) w sekcji poświęconej zagadnieniom ładu korporacyjnego spółek notowanych.

WSKAZANIE TYCH POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO OD KTÓRYCH SPÓŁKA ODSTĄPIŁA ORAZ WYJAŚNIENIE PRZYCZYN TEGO ODSTĄPIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZONYM DOKUMENCIE

Informacja na temat udziału kobiet i mężczyzn w organach Spółki:

2013 r.
W skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2013 roku wchodziło:

  • 3 mężczyzn
  • 0 kobiet

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31.12.2013 roku wchodziło:

  • 3 kobiety
  • 2 mężczyzn

2012 r.
W skład Zarządu Spółki na dzień 31.12.2012 roku wchodziło:

  • 3 mężczyzn
  • 0 kobiet

W skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31.12.2012 roku wchodziło:

  • 3 kobiety
  • 2 mężczyzn

Ta strona korzysta z plików cookies

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj.