Dane finansowe


Wybrane Dane Finansowe Grupy Kapitałowej Neuca S.A.

Nazwa wskaźnika 2010 2011 2012 2013 2015
Przychody ze sprzedaży 6 131 679 6 388 658 5 687 431 5 795 092 6 945 703
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 63 542 77 881 94 273 102 455 119 391
Zysk (strata) brutto 43 328 54 663 81 310 104 533 121 177
Zysk (strata) netto 37 024 52 792 65 383 85 342 101 284
Aktywa razem 2 079 315 1 970 067 1 871 740 1 917 666 2 681 376
Zobowiązania 1 835 944 1 683 203 1 529 528 1 507 010 2 153 187
Zobowiązania długoterminowe 165 529 122 252 88 351 74 396 122 185
Zobowiązania krótkoterminowe 1 670 415 1 560 951 1 441 177 1 432 614 2 031 002
Kapitał własny 243 371 286 864 342 212 410 656 528 189
Kapitał zakładowy 4 429 4 441 4 547 4 513 4 449

Ta strona korzysta z plików cookies

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj.