Ogólne warunki współpracy

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

I. Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów obowiązują we wszystkich umowach sprzedaży i dostawy Produktów realizowanych pomiędzy NEUCA S.A, a Apteką, bez względu na formę zawarcia umowy. W każdym przypadku sprzedaż dokonywana będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

II. NEUCA S.A. wprowadza następujące kategorię klientów, według oceny ryzyka współpracy:

1. Klienci z terminem płatności 0 dni (gotówka)
2. Klienci z terminem płatności do 7 dni
3. Klienci z terminem płatności do 30 dni
4. Klienci z terminem płatności do 45 dni
5. Klienci z terminem płatności do 60 dni
6. Klienci z terminem płatności do 90 dni
Powyższe terminy są terminami maksymalnymi. Termin płatności dla klienta może być krótszy, zgodnie z wyborem klienta.

III.
1. Powyższe kategorie klientów ustalone zostały według następujących jednolitych kryteriów:

a/ Zabezpieczenia współpracy
b. Saldo
c/ Uzyskiwana przez NEUCA S.A. marża na kliencie
d/ Opinia Działu Kontroli Kredytu na podstawie historii współpracy
e/ Możliwości kredytowe NEUCA S.A.
2. NEUCA S.A. dokonuje kwalifikacji klientów do określonej w pkt. II kategorii biorąc pod uwagę w szczególności :
a) jednolite zasady stosowane w tym zakresie przez NEUCA S.A. odnośnie przeliczenia kosztu kapitału pracującego na wysokość uzyskanej marży,
b) rzetelne i terminowe wykonywanie obowiązków umownych przez klienta, przestrzegania zasad uczciwego obrotu, a w szczególności nie dopuszczania się wobec NEUCA S.A. czynów nieuczciwej konkurencji, nie pozostawania w sporach sądowych ze NEUCA S.A. a w sytuacjach spornych dążenie do polubownego rozstrzygania sporów z uwzględnieniem interesów obu stron; składania i realizowania zamówień nie mniejszych niż minimalna wielkość zamówienia, dokonywania terminowej płatności za dostarczane Produkty

IV. Zmiany Ogólnych Warunków Sprzedaży Produktów nie stanowią zmiany umowy.

Ta strona korzysta z plików cookies

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj.