Zmiana kapitału zakładowego

Raport nr: 50/2019
Data: 11/07/2019

Podpisy:

Piotr Sucharski - Prezes Zarządu
Grzegorz Dzik - Wiceprezes Zarządu


Zarząd NEUCA S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 11 lipca 2019 roku nastąpiło wydanie 11.425 sztuk akcji dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii G wyemitowanych przez Spółkę, co zgodnie z art. 452 par. 1 kodeksu spółek handlowych skutkowało nabyciem praw z akcji oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki na podstawie powołanych niżej uchwał o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego. 
Wydanie akcji oraz podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 11.425 zł nastąpiło na podstawie uchwały NWZA Spółki nr 5 z dnia 10 grudnia 2014 roku, zmienionej uchwałą nr 6 NWZA Spółki z dnia 5 listopada 2015 roku, uchwałą nr 21 ZWZA Spółki z dnia 27 kwietnia 2017 roku, uchwałą nr 12 NWZA Spółki z dnia 16 stycznia 2018 roku oraz uchwałą nr 31 ZWZA Spółki z dnia 26 kwietnia 2019 roku o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego, z dniem 11 lipca 2019 r., w wyniku objęcia 11.425 (jedenaście tysięcy czterysta dwadzieścia pięć) akcji emisji serii Ł Spółki, przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii G Spółki, uprawniających do obejmowania akcji emitowanych w formie dokumentu na podstawie uchwał nr 7 oraz 8 z dnia 10 grudnia 2014 roku NWZA Spółki w sprawie odpowiednio: emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki serii G oraz wyłączenia w całości praw poboru dotychczasowych akcjonariuszy (z późn zm.). 

Uwzględniając powyższe, począwszy od 11 lipca 2019r. kapitał zakładowy NEUCA S.A. wynosi 4.547.962 zł, i dzieli sie na 4.547.962 akcji o wartości 1 zł każda. Podwyższony kapitał został w całości opłacony. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 4.547.962.« Powrót do listy raportów

Ta strona korzysta z plików cookies

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj.