Oferta zakupu akcji

Raport nr: 51/2019
Data: 12/07/2019

Podpisy:

Piotr Sucharski - Prezes Zarządu
Grzegorz Dzik - Wiceprezes Zarządu


Zarząd NEUCA S.A. ("Spółka”) z siedzibą w Toruniu niniejszym ogłasza ofertę zakupu nie więcej niż 150.000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, stanowiących na dzień ogłoszenia oferty łącznie nie więcej niż 3,2982% kapitału zakładowego Spółki ("Oferta"). Oferowana cena zakupu akcji wynosi 302,00 zł (słownie: trzysta dwa złote) za jedną akcję. 

Podmiotem pośredniczącym w przeprowadzeniu i rozliczeniu Oferty jest mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, prowadząca działalność maklerską w ramach wyodrębnionej jednostki organizacyjnej pod nazwą Dom Maklerski mBanku. 

Przyjmowanie ofert sprzedaży akcji od akcjonariuszy Spółki rozpocznie się w dniu 15 lipca 2019 r., a zakończy w dniu 19 lipca 2019 r. Rozliczenie wszystkich transakcji jest planowane na 24 lipca 2019 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad przeprowadzenia skupu akcji własnych i procedury odpowiedzi znajdują się w Ofercie.« Powrót do listy raportów

Ta strona korzysta z plików cookies

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj.