Rada Nadzorcza

Kazimierz Herba

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Handlu Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Założyciel spółki Torfarm SA, (dziś NEUCA), w latach 1994−2008 piastował stanowisko Prezesa Zarządu.

Wiesława Herba

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Przewodnicząca Komitetu Audytu

Ukończyła Akademię Ekonomiczną w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). Wraz z mężem tworzyła i zarządzała firmą Torfarm SA (dziś NEUCA), przechodząc przez wszystkie szczeble struktury organizacyjnej. W latach 2001−2003 pełniła funkcję Dyrektora Generalnego, a następnie Operacyjnego (2003-2004). Do stycznia 2004 roku była prokurentem Torfarm SA. W marcu 2004 roku powołana do Rady Nadzorczej na stanowisko Przewodniczącego. Ukończyła IV edycję programu Management 2002 prowadzonego przez Kanadyjski Instytut Zarządzania.

Tadeusz Wesołowski

Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Doktor nauk technicznych, absolwent Politechniki Warszawskiej. Po uzyskaniu dyplomu kontynuował pracę naukową na uczelni, uzyskując stanowisko adiunkta. W 1990 roku powołał do życia i zarządzał firmą PROSPER, która od ponad 17 lat jest jednym z liderów rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce. Spółka rozpoczęła działalność od importowania parafarmaceutyków i leków OTC z krajów Europy Zachodniej, stopniowo poszerzając asortyment oraz zakres działalności o dystrybucję farmaceutyków. Wielokrotnie doradzał i uczestniczył w tworzeniu nowych przedsięwzięć na rynku farmaceutycznym.

Bożena Śliwa

Członek Rady Nadzorczej

Absolwentka AM w Warszawie, kierunek farmacja. Ukończyła specjalizację I i II st. z farmacji aptecznej. Od 1991 roku − kierownik apteki w Kielcach. Odbyła kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek prawa handlowego. Od 2007 roku jest Prezesem Kieleckiej OIA V kadencji, a od 2009 roku Koordynatorem Departamentu NRA ds. kontaktów z NFZ. Od 2010 roku Członek Prezydium NRA V kadencji, Członek Rady Nadzorczej spółek Radix SA oraz Optima Radix SA, od 2005 roku Przewodnicząca Rady Nadzorczej Optima Radix Vita Plus Tadanco SA.

Jolanta Kloc

Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego (dawniej Akademii Ekonomicznej) w Poznaniu, kierunku zarządzanie oraz studiów podyplomowych w zakresie finansów i rachunkowość. W latach 1991-2001­ pracowała na stanowisku Głównej Księgowej w Energoinwest SA. Od 2001 roku związana z Grupą Kapitałową Zespołu Elektrowni Pątnów–Adamów–Konin SA (ZE PAK SA). Pełniła różne funkcje w spółkach z Grupy, m.in.: Członka Rady Nadzorczej, Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych, Dyrektora Finansowego, Głównej Księgowej, Głównego Specjalisty ds. Księgowości Spółek GK. Obecnie na stanowisku Głównego Specjalisty Grupy ds. Analiz ekonomicznych w Departamencie nadzoru właścicielskiego i restrukturyzacji w ZE PAK SA. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu zarządzania, rachunkowości, podatków i prawa pracy, posiada Certyfikat Ministerstwa Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Ta strona korzysta z plików cookies

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

Aby uzyskać więcej informacji kliknij tutaj.